YVNG

טופס הגשת מועמדות לפרס יד ושם תש"פ לתכנית חינוכית בהוראת השואה

טופס הגשת מועמדות לפרס יד ושם תש"פ לתכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה

אנא מלאו את הפרטים הנדרשים להגשת מועמדות לתחרות פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תש"פ. את הטופס יש למלא ולשלוח עד רביעי ז' בניסן תש"פ, 1 באפריל 2020 לרינת ריבק.

פרטי בית-הספר:

מילים
פרטי רכז/ת התכנית:
תיאור יישום תכנית הלימוד בבית הספר:

מילים

מילים

מילים

מילים
קבצים נוספים:
(בפורמט PDF)
(בפורמט JPG,PDF,PPT)

ההרשמה הושלמה.
תודה.